Paul Beversluis
handleidingen - reclameteksten - bedrijfsreportages
 
Johannes Mooijstraat 29
8391 LP  Noordwolde Fr
tel.: 0561 85 06 64
e-mail: paul@beversluis.nl
 

HANDLEIDINGEN SCHRIJVEN IS EEN KUNST

Is het u ook al eens opgevallen hoe slecht bruikbaar veel handleidingen zijn? Met name handleidingen voor huis-elektronica en huishoudelijke apparatuur. Meestal ontbreekt een trefwoordenregister, zijn de onderwerpen onlogisch gegroepeerd en ontbreken er voorbeelden. Een constructeur is geen gebruiker van de betreffende apparatuur. Als hij een handleiding schrijft, wordt dat een, in zijn ogen, volkomen logisch verhaal. Puur gebaseerd op de techniek en niet op degene die ermee moet omgaan.

Mijn overtuiging is dat de schrijver van een handleiding, indien mogelijk, eerst zelf met het betreffende apparaat moet kunnen omgaan. Pas daarna kan hij schrijven vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. Glashelder, in een logische volgorde, met veel duidelijke voorbeelden en een trefwoordenlijst. Bovendien moeten de illustraties veelzeggend zijn. Zo maak ik handleidingen. Geheel compleet, zo nodig met illustraties. Uw klanten zullen u dankbaar zijn.

ARTIKELEN

Ik schrijf ik al ruim 40 jaar voor Eisma Business Media, de grootste uitgever van vakbladen in Nederland. Dit kan variŽren van korte bedrijfsportretten tot uitgebreide technische verhandelingen. In principe kan ik bijdragen leveren aan elk blad. Een voordeel daarbij is dat ik altijd snel beschikbaar kan zijn.
Ook heb ik diverse uitgebreide handleidingen geschreven voor verschillende gecompliceerde machines.

RECLAMETEKSTEN

Reclameteksten moeten zo natuurlijk mogelijk over komen. Geen 'gekunstelde' kreten of een overmaat aan superlatieven, dat werkt eerder averechts. Ik heb inmiddels vrij veel teksten geschreven voor infobladen en brochures. De meeste daarvan betroffen apparatuur en machines. Juist daar is die realiteit zo belangrijk.